EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je psychoterapeutická metoda vyvinutá v 80. letech 20. století F. Shapiro k odstranění symptomů vyplývajících z nevyřešených traumatizujících životních událostí.

Psychoterapeutický výcvik v metodě EMDR

Původně tyto stránky sloužily k organizaci výcviků v metodě EMDR v České republice. V současnosti jsou informace o těchto výcvicích umístěny na stránkách www.vycviky.cz.

V České republice dosud proběhly dva certifikované výcviky, jeden v roce 2009 vedený lekotrem Oliverem Schubbe (SRN), druhý v roce 2012 vedený lektorkou Romanou Tripolt (Rakousko). V obou případech se jedná o lektory certifikované EMDR Europe. Asistentem a supervizorem na obou výcvicích byl Eli Weidenfeld, který žije v Praze a nabízí i nadále možnost supervize v tomto terapeutickém přístupu a také následné semináře pro absolventy výcviku. Více opět na stránkách Výcviky.cz – psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře. Výcviky.cz se zaměřují na organizaci psychoterapeutických výcviků a kurzů z různých oblastí psychoterapie, v současnosti kromě metody EMDR také z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a prevence neuróz a narušených osobnostních vzorců skrze citlivou poporodní péči Alpha nursing.

Pokud máte zájem být informováni e-mailem, až se bude konat další výcvik v metodě EMDR, zaregistrujte se na stránkách Výcviky.cz k odběru zpravodaje o nových akcích.

Co je metoda EMDR a k čemu je určena

EMDR užívá strukturovaný terapeutický přístup, jehož součástí je i komponenta bilaterální stimulace (obvykle očními pohyby). Využívá se tedy např. v terapii posttraumatické stresové poruchy, ale i jiných symptomových okruhů vzniklých na základě traumatu. U posttraumatické stresové poruchy je EMDR hodnocena v nejvyšší kategorii, pokud jde o výzkumem ověřenou efektivitu. Více o samotné metodě se můžete dočíst v části o metodě včetně odkazů na literaturu. Další informace o této metodě, které jsou na internetu, jsou v části odkazy.