Seznam EMDR psychoterapeutů – detail

PhDr. Josef Kovářík

Ústí nad Labem

Soukromá psychologická praxe, Šumavská 3106/15, 400 11 Ústí nad Labem

tel.: 472 777 403, 724 055 920

e-mail: kovarikjosef@volny.cz

www: http://www.kovarikjosef.wz.cz