Seznam EMDR psychoterapeutů – detail

PhDr. Ilona Koťátková

Ostrava

Soukromá psychologická praxe, s.r.o. , Tyršova 19, 702 00 Ostrava 1

tel.: 596 121 068, 721 640 868

e-mail: ilonakot@volny.cz.

www: http://