Seznam EMDR psychoterapeutů – detail

Mgr. Eva Poláchová

Brno

Privátní psychologická poradna Allagi, Bayerova 24, 602 00 Brno

tel.: 606 687 453

e-mail: info@allagi.cz

www: http://www.allagi.cz


Absolventka studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2004), členka Asociace dopravních psychologů, v letech 2004-2006 působila jako dobrovolník v brněnské poradně pro oběti trestných činů (Bílý kruh bezpečí).
V minulosti pracovala na státních i mezinárodních projektech týkající se bezpečnosti silničního provozu, dopravně bezpečnostních kampaní, práce s viníky a oběťmi dopravních nehod, dopravní výchovy a vzdělávání i prevence dopravních úrazů u dětí a mladistvých.

V současné době působí jako psycholog a dopravní psycholog v privátní psychologické poradně ALLAGI, kde provádí dopravně psychologická vyšetření řidičů, externě spolupracuje s Dopravním podnikem města Brna a vyučuje dopravní psychologii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ve své soukromé praxi vám nebo vaší firmě může nabídnout kromě metody EMDR také poradenství s využitím postupů kognitivně behaviorální terapie (KBT) a techniky, které umožňují lepší, rychlejší a efektivnější zvládání těžkostí, stresu, přepracování či jiných nežádoucích stavů a které zlepšují výkonnost a mentální schopnosti v každém věku - různé typy relaxací, hypnózu a biofeedback.