Seznam EMDR psychoterapeutů – detail

PhDr. Božena Lányová

Liberec

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Liberec

tel.: 485 108 866, 607 203 696

e-mail: b.lany@seznam.cz


Absolventka jednooborové psychologie FFUK Praha, atestace z klinické psychologie, manželský a rodinný poradce, speciální pedagog, supervizor ČIS.
25 let praxe v dětském pobytovém zařízení a v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, diagnostická a terapeutická činnost, práce s rodinami i jednotlivci.V minulosti též praxe soudní znalkyně.
Lektorka výcvikových sebezkušenostních a zážitkových programů SUR. Přednášková činnost z oblasti rodinných témat, rodinných i osobních krizí, zneužívání, pěstounské péče a náhradní výchovy.