Seznam EMDR psychoterapeutů – detail

MUDr. Robert Kačeňák

Praha 1

Soukromá poradenská a psychoterapeutická praxe, Řeznická 20, Praha 1

tel.: 775 178 055

e-mail: psychoterapie@me.com

www: http://www.psychopraxe.cz


Absolvent lékařské fakulty UPJŠ v Košicích, 1. atestace a specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie. Od roku 2004 působí jako vedoucí lékař lůžkového oddělení v KC RIAPS. Absolvoval výcvik v KBT, krizové intervenci a v metodě EMDR pod záštitou HAP Europe.