Seznam EMDR psychoterapeutů – detail

Mgr. Vendula Kolářová

Liberec

Privátní psychologická praxe, Švermova 32, 460 10 Liberec 10

tel.: 606 278 103

e-mail: venkolarova@seznam.cz


Absolventka jednooborové psychologie FF UK Praha (2001), atestace z klinické psychologie, funkční specializace z psychoterapie, členka asociace klinických psychologů. Odborné kurzy a výcviky: sebezkušenostní výcvik v psychoterapii SUR 590 hodin, 3letý výcvik práce s tělem, kurz hypnoterapii, kurz taneční terapie, výcvik TKI, EMDR, CISM, KBT.

Od roku 1996 aktivně pracuje v oblasti krizové intervence a telefonické krizové intervence, od roku 2001 se aktivně zabývá psychoterapií., psychodiagnostikou. Od roku 2001 zaměstnanec krizového centra Riaps. Dále pracuje v oblasti vzdělávání a lektorování odborných kurzů.

Ve své psychoterapeutické praxi se především zaměřuje na problémy v mezilidských vztazích, zvládnutí životních krizí, depresivní stavy, úzkostné a panické stavy, psychosomatické potíže. Více se specializuje na problematiku traumatizovaných klientů, obětí trestných činů, problematiku domácího násilí. Pracuje integrativním přístupem s kombinováním více psychoterapeutických směrů.