Seznam EMDR psychoterapeutů – detail

MUDr. Tomáš Morcinek

Praha 9

v současnosti nové klienty nepřijímá

e-mail: morcinek@vycviky.cz

www: http://www.vycviky.cz


Absolvent 1. lékařské fakulty UK Praha (1992), dvě atestace z psychiatrie (2001, 2005), funkční specializace v systematické psychoterapii (2004). Dříve působil na Psychiatrické klinice 1. LF a VFN a v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze. Od roku 2003 se věnuje individuální a skupinové psychoterapii dospělých na současném pracovišti.

Je absolventem 5letého výcviku v dynamicky orientované skupinové psychoterapii (1996) a 6letého výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo (2008), výcviku v metodě EMDR (2009) a dále kurzu neverbálních technik a dalších kurzů a seminářů.

Pracuje integrativním přístupem s využitím prvků z psychoterapie zaměřené na tělo i metody EMDR.