Odkazy na stránky o metodě EMDR

Odkazy v angličtině

Stránky mezinárodní asociace pro EMDR
Stránky evropské asociace pro EMDR
Článek o metodě ve Wikipedii (anglicky)
Přehled studií a postavení EMDR v doporučeních pro léčbu (anglicky)

Odkazy v němčině

Stránky Institutu pro terapii traumatu v Berlíně, který vede Oliver Schubbe (německy)

Odkazy v češtině a slovenštině

V českém jazyce lze na internetu nalézt o existenci EMDR pouze pár zmínek, mezi něž patří např.:Podklady k přednášce dr. Miroslav Novotného na téma EMDR na 6. české konferenci KBT konané 29.-31. května 2008 v Kroměříži.

Ve slovenštině lze nalézt např. kazuistické sdělení Mgr. Hany Vojtové a MUDr. Jozefa Hašta: Stabilizačné techniky a EMDR v psychoterapii posttraumatickej stresovej poruchy.

Odkaz na stránky o budoucích výcvicích v EMDR

Vycviky.cz